Over Vertrokken Nederlands

De website Vertrokken Nederlands – Emigrant Dutch heeft als doel contacten te leggen tussen geëmigreerde Nederlanders, Vlamingen, Friezen enerzijds en onderzoekers anderzijds om gezamenlijk in kaart te brengen hoe de Nederlandse taal (en alle dialecten/variëteiten) en cultuur in den vreemde bewaard blijven of veranderen. Het idee hiervoor is besproken en uitgewerkt tijdens een workshop op het Leidse Lorentz Center in april 2018, zie tabblad Lorentz workshop.

We nodigen iedereen van harte uit observaties te sturen over geëmigreerd Nederlands. Die observaties plaatsen we dan als bericht op de website, zodat anderen erop kunnen reageren of aanvullingen kunnen opsturen. Wilt u iets bijdragen? Mail dan naar: Nicoline van der Sijs, post[at]nicolinevdsijs.nl. U kunt ook lid worden van de facebookgroep Vertrokken Nederlands.

Als u wilt meewerken, meedenken of geïnteresseerd bent in het toekomstige onderzoek, voegen we u graag toe aan de lijst deelnemers. Stuur ook daarvoor een berichtje naar het genoemde e-mailadres.

Coördinatie
Nicoline van der Sijs (Meertens Instituut Amsterdam / Radboud Universiteit Nijmegen)

Coördinerend team
Roberta D’Alessandro (Universiteit Utrecht)
Hans Bennis (Nederlandse Taalunie)
Frans Hinskens  (Meertens Instituut Amsterdam)
Marc van Oostendorp (Meertens Instituut Amsterdam)
Steven Krauwer (CLARIN)
Ton van der Wouden (Meertens Instituut Amsterdam)

Technische ondersteuning
Jan Pieter Kunst (Meertens Instituut)

Geëmigreerd Nederlands wordt technisch ondersteund door het Meertens Instituut (KNAW).